UNDERET PÅ DREIESKIVEN

Jeg gikk ned til pottemakerens hus. Han sto og arbeidet ved dreieskiven. Når karet han holdt på å lage av leire, ble mislykket i pottemakerens hånd, laget han det om til et annet kar, slik han syntes det var riktig. (Jer.18,3-4)

Dette ordet er ikke talt til de vellykkede og fromme, de som tror at de har sitt på det tørre. Fariseerne på Jesu tid hadde fasaden i orden, men Jesus kalte dem kalkede graver. Ordet fra profeten er Evangeliet i Det gamle testamente – og peker fram mot den fullkomne tilgivelse og nyskapende kraft i Jesus Kristus!

Og mislykkede kar finner vi mange av i Bibelen: Mannen fra gravhulene, synderinnen i Simons hus, Maria Magdalena, Sakkeus, kvinnen son ble grepet i ekteskapsbrudd og tolleren i tempelet. Pottemakeren gjør ingen feil. Alle var i utgangspunktet bestemt til et liv i samfunn med Gud. Men leiren holdt ikke mål, og karet ble mislykket. Han kunne ha kastet bitene og gitt opp arbeidet. Men han gjorde det ikke. Han begynte på nytt og formet det om til et annet kar.

Og Jesus Kristus er i går og i dag den samme – ja, til evig tid! Når du og jeg svikter – og svikter igjen – kan vi alltid komme tilbake til pottemakeren.

Det er tragisk når mennesker som har vært aktive og bevisste kristne, uteblir fra forsamlingen og en dag er blant de frafalne. Vi kjenner vel alle noen slike. Og i Bibelen kan vi lese om noen som hadde det meste, men mistet alt. Kong Salomo kjente Israels Gud, han bad og ofret og gav løfter. Han hadde mer visdom, rikdom og makt enn noen andre i samtiden. Likevel falt han fra den levende Gud og dyrket fremmede guder mot slutten av livet. Og Demas, som hadde virket som misjonær og forkynt evangeliet for andre, forlot Paulus – og Gud – fordi han fikk den nåværende verden kjær. Begynt er ikke endt.

Det finnes frafalne som lengter tilbake til det livet de hadde i samfunn med Gud. Men så våger de ikke å komme enda en gang for å be om nåde og tilgivelse. Vil han virkelig begynne en gang til? Han vil det! Det er den store ubeskrivelige sannhet som bare Den Hellige Ånd kan åpenbare for oss! Det er de mislykkede han vil forme. Halleluja!

This entry was posted in Andakter. Bookmark the permalink.

Leave a Reply