TROENS BEVIS

11-09-14I vår tid bombarderes vi av ulike budskap gjennom massemedia og internett. Alle ønsker vår oppmerksomhet – og aller helst vår tilslutning. Det gjelder ulike produkter som markedsføres, og det gjelder politiske bevegelser. Men det dreier seg også i sterkt grad om den åndelige verden. Vår tids profeter kan ofte lokke med sterke opplevelser, helbredelse og kanskje også rikdom og lykke. Og inn i dette livssynstorget kommer Bibelen og forkynner: Det finnes bare èn vei til frelse og evig liv. Toleransens advokater protesterer, og det samme gjør kanskje vår sunne fornuft. For hvordan kan vi våge å påstå at vår tro er mer sann enn andre livssyn og religioner?

Det er ikke mulig å vite noe om troens verden uten å leve der. Det sier også Guds ord: Den som vil gjøre hans vilje, skal skjønne om læren er av Gud, eller om jeg taler ut fra meg selv. (Joh.7,17) Noe annet bevis på Sannheten finnes ikke, men det holder! Når du går inn for å holde Guds bud, vil du erfare: Det er sant at jeg er en synder. Når du prøver å elske Gud av hele ditt hjerte og din neste som deg selv, vil du erfare at det er deg selv du elsker høyest. Men dersom du går videre, vil du også erfare at den som åpner seg for den sannhet at Jesus oppfylte budene og sonet vår synd, vil få troens gave!

Så vil også en troende oppleve perioder i livet med tvil og motgang. Men troen ligger der likevel som et fundament som står fast om alt annet skulle vakle. For troens kilde ligger ikke i våre tanker eller følelser. Det eneste vi kan klynge oss til, er Jesu død og oppstandelse for våre synder. Og hos Ham er det ikke forandring eller skiftende skygge!

This entry was posted in Andakter. Bookmark the permalink.

Leave a Reply