TJENESTE UTEN FJERNKONTROLL

Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. (Matt.28,18-20)

All makt: Gud kunne ha konstruert oss med ”fjernkontroll”. Men da hadde vi bare vært roboter eller maskinmennesker. Gud tok sjansen: Han skapte levende mennesker med fri vilje.

20110109Vi hører av og til spørsmålet: Kan det finnes en allmektig Gud? Det er jo så mye ondskap i verden. Da skal vi svare: Ondskapen er en lidelse også for Gud, ja, Han lider mer enn oss. Det meste av det som finnes av sult, sykdom og fattigdom, skyldes menneskelig egoisme og havesyke. ”Meg er gitt all makt”, sa Jesus. ”Gå derfor ut!” Vi skal fortelle at Gud èn dag skal opprette et fullkomment Rike. Da vil det være unødvendig med fjernkontroll, for vi skal alle bli som Jesus!

Men tør vi å gå ut? Til våre naboer og landsmenn? Til innvandrere? Til folkeslag i andre land og verdensdeler? De fleste vil spotte og motarbeide oss. Mange vil forfølge og fengsle oss – ja, kanskje drepe oss. Skal oppdraget lykkes og krones med seier, er det en forutsetning at vi tar Gud på ordet. Og den som vil være med på å gjøre folkeslag til disipler, har fått et ubrytelig løfte med seg på veien: ”Jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.”

This entry was posted in Andakter. Bookmark the permalink.

Leave a Reply