SPØRSMÅL

26-01-17Verden er full av spørsmål, spørsmål som krever svar, og spørsmål som bare blir stilt i undring. Det er spørsmål fra Gud og fra mennesker, store og små – helst de siste.

Men det første spørsmålet i Bibelen kommer fra djevelen. Gud satte Adam og Eva i Edens hage og ga dem lov til å spise av alle trær i hagen. Men det var ett forbehold: Frukten på Kunnskapens tre måtte de ikke røre. Gjorde de det, skulle de dø. Da sa djevelen til kvinnen: «Har Gud virkelig sagt at dere ikke skal spise av noe tre i hagen?» (1.Mos.3,1) Djevelen er den store psykolog, og Adam og Eva lot seg forføre. Og djevelen har stilt det samme spørsmålet til alle tider, og han stiller det i dag: Har Gud virkelig sagt? Vi merker det i den teologiske debatt. Det er ikke populært å holde fast på det som alltid har vært Kirkens lære. Og i bakgrunnen merker vi djevelens spørsmål: Har Gud virkelig sagt? – Vi må ikke ta det så bokstavelig – Det er ikke nødvendig å tolke Guds ord slik i dag – Vi må kunne leve sammen med ulike meninger – Det ene kan være like bra som det andre.

Tilbake til Edens hage: Adam og Eva hørte at Gud kom på besøk. Da ble de redde og gjemte seg. Så kommer spørsmålet fra Gud: «Adam, hvor er du?» (1.Mos.3,9) Heldigvis kom Adam fram. Det kostet å ta det oppgjøret. Livet i Edens hage var forbi, men han hadde igjen fått klar bane for kommende dager.

Hvordan er det med oss mennesker i dag? Mange har uoppgjorte synder som enten blir glemt eller undertrykt. Men det spørsmålet Adam fikk, kommer før eller senere til oss alle, kanskje mange ganger. Menneske, hvor er du? Da er det mange som gjør den store feilen å flykte videre, dypere inn i mørket. De vil ikke forstå at èn dag kommer oppgjøret – enten de vil eller ikke. Men da ligger livet forspilt bak – og evigheten forspilt foran.

Men det er noe som heter å korrigere kursen. Det er noe vi helst bør gjøre hver dag. Og de som har rett kurs, får et nytt spørsmål: «Hvem skal jeg sende, og hvem vil gå for oss?»  (Jes.6,8) Jesaja hadde holdt kursen klar og svarer med èn gang: «Se, her er jeg, send meg!»

Ville vi være parat til å gi samme svar dersom Gud spurte oss? Det er mye Gud vil ha gjort her nede fortsatt, og da trenger han trofaste etterfølgere!

This entry was posted in Andakter. Bookmark the permalink.

Leave a Reply