PÅ FRUKTENE SKAL DERE KJENNE DEM

frukterJesus sier: Vokt dere for de falske profeter! De kommer til dere i saueham, men innvendig er de glupske ulver. På fruktene skal dere kjenne dem. (Matt.7,15-16)

Hva er en profet? Det er ikke alle og enhver som har et budskap. En sann profet i bibelsk forstand er Guds munn i vår verden. Han er kalt av Gud, sendt av Gud og taler på Guds vegne. Med rette kan en profet streke under sitt budskap med disse ord: ”Så sier Herren”.

Men så finnes det også falske profeter. Vi møter dem allerede i Det gamle testamentet: ”Profeter og prester farer alle med svik. Lettvint vil de lege skaden i mitt folk når de sier Fred, fred! – og så er det ingen fred.” (Jer.6,14)

Slik måtte Jeremia tale for å beskrive situasjonen i sin samtid. Og Paulus måtte bare erkjenne at ikke alt var som det skulle være i menigheten: ”Blant dere selv skal noen menn stå fram og fare med vrang lære for å trekke disiplene med seg”. (Ap.gj.20,30)

Hvor finner vi så de falske profetene i 2015? Her må nok alle erkjenne at vi ser stykkevis og delt. Men med Guds ord som målestokk, må vi ha dekning for å trekke fram to retninger som villeder mer enn de veileder:

  • De ytterliggående herlighetsteologene sier: ”Kom til Jesus og bli frisk, rik, lykkelig og vellykket!” Tatt ut av sin sammenheng har ikke et slikt budskap rot i bibelsk tankegang. For Jesus selv sier: ”Den Far dere har i himmelen, lar sin sol gå opp over onde og gode og lar det regne over dem som gjør rett og dem som gjør urett.”
  • Langt mer alvorlig er det når sentrale deler av det bibelske budskap blir fortiet eller fornektet. Mange nekter å godta læren om den evige fortapelse. En kjærlig Gud kan umulig tillate at mennesker blir utestengt fra Guds rike for all framtid, blir det sagt. Det er sant at Gud virkelig ønsker at alle mennesker skal bli frelst og lære Sannheten å kjenne. Men hvordan er egentlig Guds vesen? Gud er også hellig. Ja, hans hellighet er så fullkommen at Han ikke tåler synd. Derfor kan vi lese i Den lille bibel: ”For så høyt elsket Gud verden at Han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.” (Joh.3,16)
  • Skal vi våge å la budskapet vende innover – mot oss selv? Når læren er i orden og ordene stemmer, kan likevel forkynnelsen være falsk. ”På fruktene skal dere kjenne dem,” leste vi. En profet som lærer sannheten, men selv ikke lever etter det han lærer, er en falsk profet.
  • Hva er så den gode frukt som skal kjennetegne en sann profet? Det er neppe ytre resultater i form av oppslutning eller suksess. Også falske profeter kan gjøre store tegn og under og vinne mange tilhengere. Bibelen beskriver god frukt i Gal.5,22: ”Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, tålsomhet og selvbeherskelse.” Og i grunnen kjenner vi bare èn som i denne forstand er en sann profet og et godt tre med gode, legende frukter: Jesus Kristus – den Rettferdige – Han som er vår Rettferdighet!
This entry was posted in Andakter. Bookmark the permalink.

Leave a Reply