Misforståelser

03-07-14GJESTEANDAKT SKREVET AV DAVID KVINDESLAND

Misforstå meg rett” er det mange som liker å si. Tingen er at folk misforstår så utrolig mye i dag. De misforstår hva du sier, dine meninger, hva dine handlinger betyr. Men mest av alt så misforstår folk Bibelen. Mange mennesker skal ha det til at Gud ikke er fylt av kjærlighet, men at han dømmer oss og er fylt av hat. Men hva sier da denne underlige boken om kjærlighet?

Jesus legger stadig vekt på kjærlighet, kjærlighet for alle mennesker, nestekjærlighet! Når jeg sier alle, da mener jeg alle. Elsk din fiende og din neste som deg selv. Ja, faktisk mener jeg det at som kristen har vi ett ansvar- å legge til side fordommer mot mennesker og vise dem en kjærlighet uten like. Slik vi kan ligne Jesus og gjøre utrolige under.

Sakkeus, skynd deg ned! For i dag vil jeg ta inn hos deg.” – Jesus

De fleste kjenner til historien om Sakkeus. Sakkeus var en overtoller og svært rik, folk likte ham ikke og holdt seg unna. Men Jesus ønsket å spise middag med ham, lytte på hva han hadde å si, rett og slett ta seg tid til Sakkeus! Folket så Jesus når han ville være med ham og de mumlet “Han tar inn hos en syndig mann.” Men Sakkeus ble frelst og gav tilbake alt han hadde tatt.

Da sa Jesus til ham: «I dag er frelse kommet til dette huset, for også han er en Abrahams sønn. For Menneskesønnen er kommet for å lete etter de bortkomne og berge dem.»”  – Lukas 19:9-10

Jesus kom ikke for å pleie de friske, men for å frelse de syke. I bibelverset ovenfor står det “For menneskesønnen er kommet for å lete etter de bortkomne og berge dem.” Hvis vi som kristne står i våre kirker og bedehus, hvis vi aldri forkynner og går ut på gaten, aldri oppsøker og møter dem som trenger Gud. Hvem skal da møte dem?

Så gå da ut og vær vennlige, møt dem som trenger frelse, nestekjærlighet og omsorg. Stå frem som gode ambassadører for Jesus. For livet vårt her er uendelig kort når man sammenligner det med evigheten. Nå er tiden for frelse, bruk den godt!

På samme måte blir det større glede i himmelen over én synder som vender om, enn over nittini rettferdige som ikke trenger omvendelse.” Lukas 15:7

Besøk bloggen til David Kvindesland her.

This entry was posted in Andakter. Bookmark the permalink.

Leave a Reply