LYSETS BARN

13-10-14For ikke mange dager siden ble vi advart mot sterke scener i en nyhetssending på TV. Vi fikk se syriske barn som hadde havnet på sykehus etter en grusom behandling med slag og tortur. Og i media er det dessverre de dårlige nyhetene som dominerer. I våre egne byer hører vi nesten daglig om voldtekter, ran og knivstikking. Vi har massakren 22.juli 2011 i  minne, begått av en mann som påstod at han kjempet for sin religion.

Dersom noen skulle være i tvil: Slike våpen har ingen plass i Guds rike. Vi bekjemper ikke politiske motstandere eller personer som tilhører andre religioner med terror og krigshandlinger.

Til de kristne i Efesos skrev Paulus: Vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens åndehær i himmelrommet. (Ef.6,12)

Vi skulle kanskje tro at verden hadde lært av kriger, vold og overgrep i historiens løp. Men mye tyder på at det går fra vondt til verre. FN-resolusjoner og politiske vedtak fører sjelden til annet enn kosmetiske endringer. Vi stopper ikke ondskapens åndehær med fysisk makt.

Kan du og jeg bidra med noe? Vi har nok små muligheter til å påvirke makthavere og organisasjoner. Men vi kan sette i gang en bevegelse som begynner i vårt eget hjerte – på grunnplanet. Det er også den oppskriften Paulus gir oss: En gang var dere selv mørke, men nå – i Herren – er dere lys. Lev da som lysets barn! Lysets frukt er all godhet, rettferd og sannhet. Prøv hva som er til glede for Herren! Ta ikke del i mørkets gjerninger, for de bærer ingen frukt. Avslør dem heller! (Ef.5,8-11)

Mange lystennere har gått ut i verden som Jesu etterfølgere for å bringe evangeliets lys til en mørk verden. Og de fikk se med egne øyne at lysets frukt er godhet, rettferd og sannhet! Det skjer noe når mennesker kommer til tro på Jesus. Og da kan det også skje at de dårlige nyhetene må vike plass, fordi Guds barn har bidratt til å skape fred og forsoning der det før bare fantes hat og hevntanker.

This entry was posted in Andakter. Bookmark the permalink.

Leave a Reply