KOM! JESUS GIR HVILE

19-06-13Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. (Matt.11,28)

Hva slags byrder er det Jesus har i tankene? Det kan være sykdom og depresjoner, sorg og bekymring. For det står at troens bønn skal hjelpe den syke. Og det står også at vi skal kaste alle våre bekymringer på ham.

Det kan også være at kristenlivet er blitt en byrde. Vi føler kanskje at vi aldri strekker til og at andre forventer mer av oss. Slik skal det ikke være. For troen er en gave, og også tjenesten er nåde!

Men den største byrden er det som skiller oss fra Gud – våre synder og svik – det vi selv ikke klarer å fjerne. Jesus kom jo nettopp for å gi oss en fri adgang til nådens trone! Og fordi han har sonet for alle verdens synder, kan han gi innbydelsen og løftet til alle.

Vi føler kanskje ikke alltid at vi eier denne hvilen. Men på nytt og på nytt kan vi gå til Ordet og lese Evangeliet: Da vi altså er blitt rettferdige ved tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. (Rom.5,1)

This entry was posted in Andakter. Bookmark the permalink.

Leave a Reply