KAN VI PÅVIRKE GUD?

11-08-14Er Guds allmakt slik at alt som skjer i livet, er forutbestemt? De mange løfter som er knyttet til bønn og forbønn i Jesu navn gir meg en visshet om at historiens løp kan endres! Det er sant at bare Gud vet hva som tjener til fred, og Han har et inderlig ønske om at vi skal vandre i ferdiglagte gjerninger. Men i Bibelen står det faktisk at den allmektige Gud kan angre! Gud hadde bestemt at storbyen Ninive skulle ødelegges på grunn av folkets synd. Men da Jona ropte ut et budskap fra Herren over denne byen, trodde folket på Gud. De kledde seg i sekk og aske, både store og små. Gud så hva de gjorde, at de vendte om fra sin onde vei. Da angret Gud på det onde han hadde sagt at han ville gjøre mot dem, og han gjorde det ikke (Jona 3,10)

Jo, det nytter å be! Jakob skriver i sitt brev: «Dere har ikke, fordi dere ikke ber». Og Gud vil at vi skal være konkrete når vi kommer med våre begjæringer. Assyrerkongen sendte et brev med trusler til kong Hiskia. Nå skulle Jerusalem ødelegges. Da Hiskia hadde mottatt og lest brevet som sendemennene hadde med seg, gikk han opp til Herrens hus og bredte det ut for Herrens ansikt. (2.Kong.19,14)

Slik kan også vi gjøre med alt som tynger – legge det åpent fram for Gud! Så kan vi også holde fram Bibelen for Guds åsyn og minne Ham om løftene Han har gitt!

This entry was posted in Andakter. Bookmark the permalink.

Leave a Reply