HVEM ER JESUS?

05-10-16Ja, dette er et sentralt spørsmål i en aktuell debatt som pågår i disse dager. Hvem er Jesus – og hvilke konsekvenser vil troen på ham ha i liv og død?

Den eneste kilde vi har til kunnskap om Jesus, er Bibelen.

  1. Det gamle testamentet forteller om den Jesus som skulle komme:

Han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder. Straffen lå på ham, vi fikk fred, ved hans sår ble vi helbredet. Vi gikk oss alle vill som sauer, hver tok sin egen vei. Men skylden som vi alle hadde, lot Herren ramme ham. (Jes.53,5-6) 

  1. Evangeliene i Det nye testamentet forteller om den Jesus som kom:

Da åpnet han deres forstand så de kunne forstå skriftene, og han sa til dem: «Slik står det skrevet: Messias skal lide og stå opp fra de døde tredje dag, og i hans navn skal omvendelse og tilgivelse for syndene forkynnes for alle folkeslag; dere skal begynne i Jerusalem. Dere er vitner om dette» (Luk.24,45-47)

  1. Brevlitteraturen og Johannes` Åpenbaring forteller om den Jesus som skal komme igjen:

Men vi har vår borgerrett i himmelen, og derfra venter vi frelseren, Herren Jesus Kristus. Han skal forvandle vår skrøpelige kropp og gjøre den lik den kroppen han selv har i herligheten. For han har makt til å underlegge seg alt. (Fil.3,20-21)

Har livet to utganger? Også her må vi gå til Skriften:

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. (Joh.3,16)

This entry was posted in Andakter. Bookmark the permalink.

Leave a Reply