HVA SKREV JESUS?

Herren sa til Moses: ”Kom opp til meg på fjellet og bli der, så skal jeg gi deg steintavlene, loven og budene som jeg har skrevet ned for å veilede dem.” (2.Mos.24,12) Da Gud skulle kunngjøre sin vilje for Moses og folket, var budene skrevet på steintavler. Guds vilje er hellig og uforanderlig, og ingen mennesker har rett til å stryke noe bort eller legge noe til. Og Gud senker heller ikke kravene når han ser at vi ikke makter å leve opp til det ideelle.

Og Jesus var like kompromissløs. I Bergprekenen sa han: Tro ikke at jeg er kommet for å oppheve loven og profetene! Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. Sannelig, jeg sier dere: Før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste prikk i loven forgå – før alt er skjedd. Den som opphever et eneste av disse minste budene og lærer menneskene å gjøre dette, skal regnes som den minste i himmelriket. (Matt.5,17-19)

Jesu forkynnelse var muntlig, og ikke en eneste setning i Bibelen har han skrevet. Likevel står det at Jesus skrev. Da de skriftlærde og fariseerne kom til ham med en kvinne som var grepet i ekteskapsbrudd, sa han at den som var uten synd, kunne kaste den første steinen på henne. Så bøyde han seg ned og skrev på jorden. (Joh.8,8)

Ingen vet hva Jesus skrev. Kanskje det var anklagene de kom med. Da visste han at det neste regnskyllet ville stryke bort det som stod skrevet. Og aldri ville ordene komme til syne mer. Slik er Jesus. Han fordømmer synden – fordi Guds lov er ukrenkelig. Men han frikjenner en tilgitt synder. Derfor kan også du og jeg rope ”Kyrie Eleison! Herre forbarm deg!” Da sier Jesus: ”Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort, og synd ikke mer fra nå av!” (Joh.8,11)

This entry was posted in Andakter. Bookmark the permalink.

Leave a Reply