GUDS YNDLINGSFARGE

20110225Har du en yndlingsfarge? Det tror jeg de fleste har. Jeg liker best gulfargen. Og så vet jeg at mange gutter foretrekker blå. Småjenter liker rosa. Og større jenter er kanskje mest opptatt av motefargen til enhver tid?

Men så spør jeg videre: Har Gud en yndlingsfarge? Han har jo skapt alle fargene, så han liker nok alle sammen. Det var ikke uten grunn at han satte regnbuen på himmelen som et tegn på sin evige pakt.

Men i Guds ord kan vi finne noen farger som er nevnt spesielt:

Grønn. Herren er min hyrde, jeg mangler ingen ting. Han lar meg ligge i grønne enger; han fører meg til vann der jeg finner hvile, og gir meg ny kraft. (Salme 23,1-3) Grønn er fargen for fruktbarhet, vekst og skjønnhet. Med denne fargen vil Gud peke på sin omsorg og godhet og sin kjærlighet til skaperverket.

Hvit. En av de eldste tok da ordet og spurte meg: ”Disse som er kledd i hvite kapper, hvem er de, og hvor kommer de fra?” ”Herre,” svarte jeg, ”du vet det.” Da sa han til meg: ”Dette er de som kommer ut av den store trengsel, og som har vasket sine klær og gjort dem hvite i Lammets blod.” (Joh.Åp.7,13-14)

Rød. Men dersom vi vandrer i lyset, slik han selv er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu, hans Sønns blod renser oss for all synd. (1.Joh.1,7)

Bibeltrykkeriet på Madagaskar trykker 6000 nye bibler hver dag, og etterspørselen er stor. Og for de kristne er ikke Bibelen en bok som skal stå i bokhylla og samle støv. Det er en bruksbok der de finner alt de trenger for sitt åndelige liv. Men de ønsker at Bibelen skal være rød på alle kanter. Derfor blir alle bibler malt med rødfarge før de legges ut for salg.

Hvorfor? De har fått tak i det viktigste budskapet i denne boka: Jesu, hans Sønns blod renser oss for all synd.

Bibelen er Guds ord, sier vi. Hva mener vi med det? Muslimene tror at Koranen er Allahs direkte diktat til Muhammed. Derfor er det bare den arabiske originalutgaven som regnes som Allahs ord. Ved alle oversettelser risikerer vi at noen nyanser blir borte på veien. Slik er det ikke med Bibelen. Den er blitt til ved muntlige overleveringer og nedskriving i flere ledd, og denne prosessen tok langt mer enn tusen år. Det var mennesker som var kalt og utrustet av Gud som sørget for at alle skriftene ble samlet og utgitt i èn bok. Bibelen er Guds ord, men ikke alt er like viktig. I periferien finner vi en del historisk stoff om kriger og konger og ættetavler. Nærmere sentrum finner vi visdomsord og leveregler. Joh.1 forteller oss hva som finnes i sentrum – Han som er Ordet, Guds Ord!

Tar vi bort Jesu blod, blir Bibelen bare en filosofisk bok eller en religiøs lære på linje med alle andre bøker som gir seg ut for å være hellige. En slik bok kan sikkert være nyttig. Da kan vi lese at vi skal elske hverandre og gjøre det som er godt og rett. Men når vi svikter og ikke får det til, da vil vi møte veggen. Da kommer vi ikke et skritt videre.

Da kan den røde fargen minne oss om noe fantastisk: Jesu, hans Sønns blod renser oss for all synd. I denne boka finner vi et budskap som ingen religioner kan gi oss!

Så synes du kanskje at din tro er svak – og kanskje du ikke engang klarer å tro bestandig. Så er det dine store eller små synder som plager deg. Les 1.Joh.1,7! Du trenger ikke gjemme bort verken din svake tro eller dine synder. I Guds lys blir du avslørt. Men det blir også avslørt hva Jesus har gjort for deg!

Dersom Gud har en yndlingsfarge, må det være rød!

This entry was posted in Andakter and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply