GUD HAR STEGET UT AV BILDET

02-12-13På veggen i stua har vi lenge hatt et bilde av min far, som døde for over tretti år siden. Bildet vekker gode minner. Noen ganger skulle jeg ønske at far kunne stige ut av bildet og komme tilbake til livet, men jeg vet jo godt at det aldri vil skje. Jeg må nøye meg med bilder og brev og andre ting som minner om far.

Er det ikke et slikt forhold mange har til sin himmelske Far? En storslått naturopplevelse, studier av verdensrommet eller et blikk gjennom mikroskopet vitner om en allmektig skaper som står bak alt. Ja, mange vil si at de har sett Gud i naturen. Et slikt møte med Gud kan være verdifullt. Det kan gjøre oss takknemlige, men aldri tilfredse. Vi ønsker at vår Far skal stige ut av dette upersonlige bildet og møte oss som en levende person. Det er advent, og det er lenge siden butikkene har signalisert at det nærmer seg jul. Og midt i alt mylderet av glitter og stas, hører vi et budskap, et Ord som intet øye så og intet øre hørte, det som ikke kom opp i noe menneskes tanke: Vår himmelske Far har steget ut av bildet! Og slik leser vi juleevangeliet til Johannes, i kapittel 1, vers 14:

Og Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet, den herlighet som den enbårne Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet.

Fatter vi hvilket ubegripelig mysterium som skjedde i Betlehem den første julenatta? Gud, den store og hellige som ingen hadde sett, blir med ett synlig for verden. Bildet stiger ut av rammen og kommer oss i møte. Den som har sett meg, har sett Faderen, sa Jesus. Ved kjemiske analyser av solstrålene, kan forskerne finne ut den kjemiske sammensetning av selve Sola. På samme måte kan vi studere Jesu liv og ord og gjennom det lære Gud å kjenne. Men hvem var egentlig denne Jesus? Historisk materiale kan dokumentere at han var en person som levde i Palestina for 2000 år siden, og samtidige kilder kan bevitne at han var en spesiell mann med stor kraft og autoritet. Men bare Den Hellige Ånd kan åpenbare Sannheten: Jesus er Immanuel – Gud med oss, det er selve Evangeliet til oss nå i adventstida.

Når noen tar imot Jesus som sin Frelser og Herre, blir inkarnasjonen noe langt mer enn historie – det blir en personlig virkelighet for den enkelte. Det som før var søt juleromantikk, blir en ekte lovprisning til Gud for hans nåde. Men for mange er Gud fortsatt bare et bilde. Julestemningen vil de fleste ha. Den er ufarlig og uforpliktende. Har du et slikt forhold til Jesus, har du gått glipp av det beste. Be om at Ordet må bli menneske i deg. Det ord som var med da Gud skapte verden, er også mektig til å skape noe nytt i ditt liv. Dette Ordet er Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn!

Så fattig og enkelt kom Gud til vår jord. Så høgt er eg elska av Jesus, min bror. Han kom frå Guds himmel, Gud sjølv var han lik, men Jesus blei fattig, og eg er blitt rik!

This entry was posted in Andakter. Bookmark the permalink.

Leave a Reply