ET VENDEPUNKT I HISTORIEN

121214Og Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet, den herlighet som den enbårne Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet. (Joh.1,14)

Dette verset er brennpunktet der alle strålene i Skriften samler seg. De første profetier i Det gamle testamente var vage og gåtefulle. Men så ser vi at profetene talte tydelig og klart om den lovede Messias i tida fram mot Jesu komme. Og Døperen Johannes, som står i grenseland mellom den gamle og den nye pakt, kunne peke på Jesus og si ”Se, der er Guds Lam, som bærer verdens synd.”

Verden og historien ble aldri den samme etter dette. Og Det nye testamente vitner om Jesu ord og gjerninger, om hans død og oppstandelse og evige seier. Og Skriften vitner om at alt dette var for oss: Den som tror på Sønnen, har evig liv. (Joh.3,36)

Og i 2000 år har millioner av mennesker verden over erfart at budskapet er sant. Den dagen troen på Jesus ble skapt, var det som et vendepunkt i livet. Det var et før og et etter. Livet ble aldri det samme.

Nå kan vi feire jul og glede oss over Ham som kom til verden. Men den store julegleden opplever bare den som har åpnet sitt ”herberge” for Frelseren!

Kom, vesle barn, til meg, eg lengtar etter deg!                                  

Kom, du som sorg kan linna, stig inn om her er smått,    

lat meg deg sjå og finna, då får eg det så godt! 

Drag meg etter deg! Drag meg etter deg!

Jeg vil ønske alle en Gledelig Jul med Guds Fred!

This entry was posted in Andakter. Bookmark the permalink.

Leave a Reply