DEN STORE LEGE

29-12-16Og da han så folkemengden, fikk han inderlig medfølelse med dem, for de var forkomne og hjelpeløse, som sauer uten gjeter. Da sa han til disiplene sine: «Høsten er stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens herre sende ut arbeidere for å høste inn grøden hans.» (Matt.9,36-38)

Jesus hadde omsorg for mennesker han møtte på sin vei. Vi vet at Jesus helbredet en kvinne som hadde hatt en alvorlig blodsykdom i tolv år. Han vekket opp synagogeforstanderens datter, og to blinde som ropte at Jesus måtte forbarme seg over dem, fikk synet tilbake.

Det er kanskje disse ytre skavanker vi best husker fra Bibelens beretninger. Men Jesus så noe mer, og noe som var mye mer vesentlig. Han så tvers gjennom de enkelte mennesker og så at de var som sauer uten gjeter. Før Jesus helbredet en mann som var lam, sa han: «Dine synder er deg forlatt!»

Vi skal ikke tvile på at Jesus også i dag er den store lege som har makt til å helbrede alle sykdommer. Og mange kan vitne om at Jesus har gitt helse og nye krefter.

Men også i 2016 vil Jesus først av alt gi oss det ene nødvendige. For han ser at mange er som sauer uten gjeter. Narkotika veller inn over landet vårt og ødelegger mange unge mennesker. Misbruket finansieres gjennom en ufattelig kriminalitet som kan gjøre noen få rike på andres elendighet. Vi må heller ikke glemme at alkohol er årsak til mye lidelse.

Vi vet at tusener av uskyldige barn må lide på grunn av de voksnes samlivsproblemer. Og ikke er det ekte kjærlighet som fører til at flere titusener barn blir drept før de er født.

I andre deler av verden vet vi at millioner av mennesker opplever krig og terror – og det ser ikke ut til å ta slutt.

Hvor er Jesus? Vi skal ikke være i tvil om at Jesus er den samme i dag som for 2000 år siden. Han har inderlig medfølelse med de forkomne og hjelpeløse. Og midt i vårt mørke roper han: «Høsten er stor!» I disse ord ligger det mye håp og trøst. Til mennesker som ikke våger å tro på morgendagen, sier Jesus at høsten er stor. Men han vet at arbeiderne er få. Han trenger trofaste medarbeidere som kan høste inn grøden hans.

Og la oss minne hverandre på at vi har en gjeter, og han har gitt oss et oppdrag – et oppdrag som begynner med bønn! Og vi kan være sikre på å bli bønnhørt, for dette er bønn etter Guds vilje. Bønn forandrer og nyskaper. All virksomhet og alle aktiviteter bør starte med bønn.

Herre, du har sagt at høsten er stor, men arbeiderne få.
Herre, send arbeidere ut til din høst!
Herre, send en eksplosjon av kjærlighet.
Herre, send oss!
Send oss og vis oss veien.
AMEN

This entry was posted in Andakter. Bookmark the permalink.

Leave a Reply