BRYT OPP I DAG!

16-06-15To disipler var på vei til Emmaus sammen med Jesus, men de visste ikke at det var han. Han lot som han ville dra videre. Men de ba ham inntrengende: «Bli hos oss! Det lir mot kveld, og dagen heller.» Da gikk han med inn og ble hos dem. Og mens han satt til bords med dem, tok han brødet, ba takkebønnen, brøt det og ga dem. Da ble øynene deres åpnet, så de kjente ham igjen. Men han ble usynlig for dem. De sa til hverandre: «Brant ikke hjertet i oss da han talte til oss på veien og åpnet skriftene for oss?» Og de brøt opp med en gang og vendte tilbake til Jerusalem. (Luk.24,29-33)

Mange løfter i Bibelen forteller at Gud er snar til å svare, ja, det står at han noen ganger svarer før vi ber! Men det hender også vi må vente, selv om det vi ber om, er etter hans vilje. Den kanaaneiske kvinne ble bortvist flere ganger, selv om hun ba om frelse for sitt barn. De to Emmaus-vandrerne måtte be inntrengende før Jesus lot seg overtale til å bli med inn. Vi må ikke slutte å be om vi noen ganger må vente lenge på svar. Kanskje Gud med dette vil vise oss at alt vi får, har sin grunn i hans ubegripelige nåde!

Hva skjedde så inne i dette huset i landsbyen Emmaus? Da Jesus ba takkebønnen og ga dem brødet, ble øynene deres åpnet. Det er nærliggende for oss å bygge på de sterke og gode opplevelser. Og det er sant at det er trosstyrkende å oppleve Guds nærhet slik. Men det er ikke her vi finner kilden til et rikt åndelig liv. Det var ord og sakramenter som åpnet øynene på de to disiplene slik at de kjente Jesus. Og veien er den samme for oss i dag!

Da disiplene skjønte at det var Jesus de hadde vært sammen med, var ikke veien lang tilbake til Jerusalem! Hjertene deres var kommet i brann, og det var umulig å skjule gleden. Dette måtte andre få vite!

Oppbrudd er ikke noe som oppstår av seg selv. Åndelig sløvhet gir aldri trang til å gå videre med budskapet. Nei, det er et nært fellesskap med Jesus som skaper hellig uro!

Hvordan er det med denne uro blant troens folk i dag – nesten 2000 år senere? Millioner lever i mørke og håpløshet uten å kjenne Jesus. Men misjonsgløden skapes bare dersom vi på nytt slipper Jesus inn så det kan oppstå en brann i våre hjerter. Han ønsker så inderlig at flere vil bryte opp allerede i dag og gå ut til en verden i nød. Og han lengter etter å bruke oss for å virkeliggjøre denne tjenesten med forbønn, informasjon og penger. Det lir mot kveld, og dagen heller.

This entry was posted in Andakter. Bookmark the permalink.

Leave a Reply