AGAPE

07-09-16Kjærlighet er et ord som ofte er brukt – og misbrukt. Vår kjærlighet til Gud og mennesker kan i perioder være sterk og ekte, men så vet vi at den også er sårbar og ufulkommen. I Efeserbrevet leser vi om Guds kjærlighet til oss – Agape.

Må Kristus ved troen bo i deres hjerter og dere stå rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. Må dere sammen med alle de hellige bli i stand til å fatte bredden og lengden, høyden og dybden, ja, kjenne Kristi kjærlighet, som overgår all kunnskap. (Ef.3,17-19)

  • Hvor bred er Kristi kjærlighet? Jo, den omfatter alle mennesker på den vide jord, av alle folkeslag og stammer. Derfor er vi kalt til å drive misjon.
  • Hvor lang er Kristi kjærlighet? Den er fra evighet til evighet. Gud elsket oss først, står det, og han elsket oss med en evig kjærlighet. «Hitinntil Herren har hjulpe så vel», synger vi i en gammel sang. Og vi kan ha visshet om at den samme sangen kan vi synge på vår siste dag. For Guds løfter står fast til evig tid.
  • Hvor høy er Kristi kjærlighet? Det står i en av salmene i Bibelen at Guds kjærlighet rekker til himlene. Vår jordiske kjærlighet er flyktig og uviss, og den blekner i forhold til den sanne og ekte kjærlighet som har sin rot i Jesus Kristus. Som det står: Kristi kjærlighet er mer enn noen kan fatte.
  • Hvor dyp er Kristi kjærlighet? Om det er sant at Gud bor i det høye og hellige, er det like sant at han bor hos den som er knust og nedbøyd i ånden. Ingen synd er så stor at den kan skille deg fra Guds kjærlighet.

Ja, dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder. (1.Joh.4,10)

 

This entry was posted in Andakter. Bookmark the permalink.

Leave a Reply