ADVENTUS DOMINO

05-12-15Advent – Herrens komme!

 

 

  1. Jesus kom

Da Jesus kom for over 2000 år siden, var det så revolusjonerende at verden fikk en ny tidsregning. Loven hadde sin tid. Men Den Hellige Ånd har åpenbart at vi blir erklært rettferdige ene og alene ved Guds nåde – i troen på Jesus Kristus.

Frykt ikke! Se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele folket: I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Messias, Herren. (Luk.2,10-11) 

  1. Jesus kommer

Også etter sin død, oppstandelse og himmelfart kommer Jesus til sine barn. Han har sendt Sannhetens Ånd, for han har sagt: Jeg lar dere ikke bli igjen som foreldreløse barn. Jeg kommer til dere. (Joh.14,18) 

  1. Jesus skal komme

På den siste, store dag kommer Jesus tilbake for å hente sine. Men da blir det ingen adventsfeiring med lystenning og nedtelling. For ingen kjenner dagen eller timen.

Som i Noahs dager, slik skal det være når Menneskesønnen kommer. For i tiden før storflommen spiste og drakk de, giftet seg og giftet bort, helt til den dagen Noah gikk inn i arken, og de skjønte ingenting før flommen kom og tok dem alle. Slik skal det være når Menneskesønnen kommer. Da skal to menn være ute på markene; èn blir tatt med, èn blir igjen. To kvinner skal male sammen på kvernen; èn blir tatt med, èn blir igjen. (Matt.24,37-41)

God adventstid! La oss leve i lovprisning til Herren for Hans komme! La oss glede oss over at vi kan ha samfunn med Ham her og nå! Og la oss leve i glad forventning til Han kommer for å gjøre alle ting nye!

This entry was posted in Andakter. Bookmark the permalink.

Leave a Reply